Poskytujeme kvalifikované služby v oblasti nakládání s odpady. V rámci zneškodňování kontaminovaných materiálů, průmyslových a ostatních odpadů nabízíme komplexní servis dle potřeb a požadavků zákazníka – přistavení kontejnerů, nakládky, vážení, přeprava od zákazníka na místo zneškodnění či úpravy odpadů. Zajišťujeme rozbory a posouzení jejich nebezpečných vlastností.

Při řešení služeb v oblasti nakládání s odpady využíváme techniku souladu s platnou legislativou a zákonem o silniční přepravě.

Činnost nakládání s nebezpečnými odpady provozujeme ve spolupráci s dceřinou firmou ESET spol. s r.o.

Provozujeme:

  • nákladní automobil skříňový s hydraulickým čelem
  • kontejnerové nákladní automobily pro přepravu pevných odpadů, zemin a kalů
  • cisternový vůz pro přepravu kapalných a zvodnělých odpadů
  • přepravní kontejnery o objemu 1 až 36 m3
  • cisternové kontejnery (pasivní) na odpadní vody, zaolejované vody a emulze | celkový objem v soupravě 22 m3

Naše technika:

  • 3x souprava ADR s hákovým natahováním kontejnerů, kontejnery Abroll 20 m3 – 36 m3
  • 1x souprava ADR s řetězovým natahováním kontejnerů, vanové kontejnery 3,5 m3 – 10 m3
  • 1x cisternový automobil ADR, sací a tlaková nástavba. Objem nádrže na tlakovou vodu 1 m3, objem nádrže na odpad 8 m
  • 2x cisternový pasivní kontejner na odpadní vody. Celkový objem 22 m3
  • 1x skříňové vozidlo s výbavou ADR