Činnost nakládání s nebezpečnými odpady provozujeme ve spolupráci s dceřinou firmou ESET spol. s r.o.

CENY PŘEVZETÍ ODPADŮ KAT. "N" NA DEKONTAMINAČNÍ PLOCHY

  • ZNEČIŠTĚNÁ HLÍNA, STAVEBNÍ SUŤ                                                OD 790,00 KČ/T 
  • ODPADY Z REKONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍCH TRATÍ                         OD 690,00 KČ/T 
  • BETONY                                                                                           OD 990,00 KČ/T 
  • KALY RYPNÉ                                                                                     OD 1.190,00 KČ/T
  • KALY ZVODNĚLÉ                                                                              OD 1.750,00 KČ/T

Uvedené ceny jsou orientační.

Ceny jsou smluvní v závislosti na laboratorních analýzách znečištění a množství dodaného odpadu na dekontaminační plochu.

Ceny jsou uvedeny bez DPH

U betonů je myximální velikost hrany 20 cm. Dělení betonu jsme schopni za příplatek na ploše zajistit.

 

KOMPLEXNÍ SLUŽBY

Hydrogeologický průzkum následuje bezprostředně po zadání zakázky. Slouží ke zjištění rozsahu znečištění.

Zpracování projektu sanačních prací (případně celého ekologického auditu) - zahrnuje předběžný odhad nákladů na sanaci.

Předsanační práce spočívají např. ve vyčištění a rozřezání nádrží, likvidaci rozvodných potrubí a armatur, skrývce povrchů hal apod.

Sanační práce - dekontaminací zemin, kalů a sutí se odstraňují či snižují nežádoucí organické znečištění ropnými látkami a PAU mikrobiologickou metodou biodegradace. Zemina se odtěží, kaly se odsají a pomocí cisteren či kontejnerů se odvezou na speciální dekontaminační plochu.Zde probíhá sanace zemin, kalů, sutí v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Vyhlášky č. 383/2001 Sb a Vyhlášky č. 294/2005 Sb. výše uvedenou metodou .

Tato metoda má výhody především v rychlosti sanace a vysoké účinnosti. Vyčištěný materiál je možno použít na zavážku v místě sanace nebo k jiným rekultivačním účelům.