ESET clean&green

Co společnost Eset nabízí?

Sanace kontaminovaných zemin, kalů a stavebních odpadů ropnými látkami, jejich deriváty a PAU metodou biodegradace.

Provozujeme pásové bagry a kolové nakladače. Dále nabízíme přepravu stavebních strojů do hmotnosti 30 tun.

Práce cisternovým a tlakovým vozem. Čištění kanalizace, vysávání jímek s nebezpečnými odpady a čištění lapolů.

Kvalifikované služby v oblasti nakládání s odpady. Od přistavení a odvozu kontejnerů až po odstranění nebezpečných a ostatních odpadů.

Nabízíme práce vysokozdvižnou plošinou a další technické služby.

Sečení těžce přístupných porostů, luk a pastvin.