ESET clean&green

Co společnost clean & green | ESET s.r.o. nabízí?

Provozujeme pásové bagry a kolové nakladače. Dále nabízíme přepravu stavebních strojů do hmotnosti 30 tun.

Práce cisternovým a tlakovým vozem. Čištění kanalizace, vysávání jímek s nebezpečnými odpady a čištění lapolů.

Přistavení a odvozu kontejnerů  na objemný odpad a suť až po zajištění odstranění odpadu  a také odvoz  odpadních vod na průmyslové a komunální ČOV.

Nabízíme práce vysokozdvižnou plošinou a další technické služby.

Sečení těžce přístupných porostů, luk a pastvin.